Pris og betaling

2020

Åpningstider 07:00 - 16:30

Pris / Måned

100 %                                                                                         

3135 NOK

80 %   

2653 NOK

60 %

2056 NOK

Søskenmoderasjon :

* 2 barn 30 %

Øvrige barn 50 %